Norsk musikk på norsk

Mange norske artister velger å synge på engelsk, delvis fordi de ønsker å slå gjennom internasjonalt, men også delvis fordi de mener det er enklere å lage tekster på engelsk. Nå er denne trenden i ferd med å snu, heldigvis vil mange si. Hvorfor skal det ikke være mulig å lage gode tekster på norsk? Noen vil si at tekstene bare blir enda bedre og mer personlige når de er på eget språk. En del artister bruker til og med egen dialekt når de lager tekster.

Norsk er et rikt språk

Noen har hevdet at norsk er et fattig språk, men det stemmer ikke. Det norske språket har mange nyanser og mange ord for å få fram følelser og budskap. I tillegg har det norske språket mange sammensatte ord, og det er hele tiden mulig å sette sammen ord på nye måter for å få nye meninger. Ta for eksempel et ord som brystimplantat, som er et godt eksempel på et sammensatt ord som beskriver skjønnhetsoperasjoner som kan gi deg en mer balansert kropp og økt selvtillit. Det norske språket er like rikt som de store verdensspråkene, det handler bare om hvordan man bruker språket.

Godt norsk bedre enn dårlig engelsk

Som regel skriver man dessuten bedre tekster på eget språk. Det er faktisk mange som hevder at folk tenker bedre når de bruker sitt eget morsmål enn når de for eksempel bruker engelsk som tankespråk. Dessuten er de fleste slett ikke så flinke i engelsk som de tror. Personer som har engelsk som morsmål har et mye større ordforråd når de snakker og skriver engelsk. Dette ordforrådet er umulig å opparbeide seg gjennom vanlig skolegang i Norge. Det samme skjer med engelsktalende personer som lærer seg norsk. De forstår kanskje det grunnleggende i språket, men de kan ha problemer med å forstå ord som sjelden brukes, synonymer og ikke minst ordtak og faste uttrykk.

Nyanser i språket forsvinner når man bare har grunnleggende kunnskap om et språk. Ofte er det mange ord som kan uttrykke det samme, de har bare ulike nyanser, og det gjelder å bruke de rette nyansene på riktig tidspunkt. Dette kan faktisk gjøre det vanskelig for norske artister å skrive skikkelig gode tekster på engelsk. Hvis artistene virkelig har noe viktig å si, kan det være mye lettere å få fram de rette nyansene på norsk, derfor er det bedre å skrive en god norsk tekst enn å skrive en dårlig engelsk tekst.

Kan man lykkes internasjonale med norsk tekst?

Hvorfor ikke? Det er mange som ikke synger på engelsk som likevel gjør det bra på hitlistene. De spilles på radio selv om de synger på språk få nordmenn forstår. Og i Eurovision Song Contest 2021 hadde ingen av de tre sangene som fikk flest stemmer engelsk tekst. Mange sanger innen black metal har tekster på norsk, og disse bandene selger likevel bra internasjonalt. De er faktisk blant de mest populære norske artistene på verdensbasis. Det er altså fullt mulig å lykkes internasjonalt selv om man synger på norsk.

Leave a Reply