Plateselskapenes framtid

Plateselskaper har eksistert i mange tiår, men har de noen framtid? I dag har artister mange andre muligheter, og måten folk lytter til musikk og kjøper musikk har også endret seg. Betyr dette slutten for de tradisjonelle plateselskapene?


Egenprodusert musikk

Man with acoustic guitar writing new song in his home recording studio. Using laptop and writing lyrics or music notes. Wearing headphones and playing guitar. Singing and smiling.

En av de største endringene innen musikkindustrien, er alle musikkprogrammene som kan kjøpes til datamaskiner. Disse programmene gjør det mulig for musikere å lage egen musikk. De kan ha sitt eget hjemmestudio på datamaskinen, og dermed er de ikke avhengige av plateselskaper for å produsere selve musikken. Noen velger å lansere musikken sin bare i nedlastbar form, og da trenger de heller ikke å få produsert CD-plater. Til og med musikkvideoer kan lages hjemme, med eget kamera og redigeringsprogrammer på PC.


Internett

Internett har også gjort det enklere å offentliggjøre og markedsføre musikk. Dermed er ikke musikerne avhengige av plateselskapene til markedsføringen. De kan gjøre musikken tilgjengelig på nett, og selge den direkte til fansen, uten mellomledd. Dette har gjort det litt vanskeligere å være plateselskap, og er en del av årsaken til at antallet plateselskaper minker. Men det er ikke alle som lanserer musikken på nettet som fortsetter å lage musikk
på egen hånd. Kanskje de gjør det på denne måten i starten, og hvis de blir oppdaget av et plateselskap, takker de ja til en kontrakt, og lanserer musikken på vanlig måte senere i karrieren.


Young smiling woman in with headphones singing in recording studio.

Hvem bruker plateselskaper?
Det er ikke alle som har penger til å kjøpe dyre musikkprogrammer, og slett ikke alle har tid eller kunnskap nok til å bruke disse programmene. Mange artister trenger fortsatt plateselskaper både til å spille inn musikken, og til å lansere den og markedsføre den. Plateinnspillinger har også blitt billigere for plateselskapene, og noen selskaper tilbyr helt vanlige folk å lage egne plater. Dette kan bli en fin ekstrainntekt for plateselskapene, samtidig som mange amatørmusikere kan virkeliggjøre drømmene sine. Men nettet og musikkprogrammer har også blitt tatt i bruk av amatører, så det er usikkert om plateselskapene kan satse på denne inntekten i framtiden. Musikkindustrien generelt møter nye utfordringer med nettet, og må tilpasse seg tiden.

Leave a Reply